ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ – ΛΑΜΨΑ & ΛΑΚΩΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Η εταιρεία μας ανέλαβε την ανακαίνιση ενός διαμερίσματος και τη δημιουργία 13 ανεξάρτητων χώρων.

ΟΙΚ εργασίες:

1. Καθαιρέσεις εσωτερικής τοιχοποιίας, πλακιδίων, ειδών υγιεινής στα wc, ξύλινων ερμαρίων και πάγκων κουζίνας, γραφείων και βιβλιοθηκών, πλακών ψευδοροφής ορυκτής ίνας και κάθε είδους ψευδοροφής, καθαίρεση εξωτερικών κουφωμάτων.
2. Δημιουργία νέων εσωτερικών χωρισμάτων με χρήση (2+2) γυψοσανίδων με σκελετό 5εκ. και μόνωση από ορυκτοβάμβακα, εσωτερικά χωρίσματα στα wc από διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα με σκελετό και μόνωση, δημιουργία ψευδοροφής σε τρείς στάθμες από μονή γυψοσανίδα και στα μπάνια με μονή ανθυγρή γυψοσανίδα, δημιουργία σκοτίων γυψοσανίδας.
3. Τοποθέτηση βινιλικού δαπέδου, αφού πραγματοποιήθηκε η εξομάλυνσή του δαπέδου με χρήση χαλαζιακού ασταριού και τσιμεντοειδούς βάσης. Στους χώρους των γραφείων τοποθετήθηκες βινιλικό δαπέδου σε απόχρωση δρυός, τοποθέτηση σοβατεπί.
4. Νέες πόρτες πρεσαριστές κοινές MDF & χρωματισμός, νέα εξωτερική θύρα, νέα υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακόπτη της εταιρείας ALUMIL για τα 2 wc, νέα υαλοστάσια αλουμινίου συρόμενα με triplex τζάμια
5. Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στου τοίχους των wc και στην κουζίνα
6. Κατασκευή επίπλων Reception από μελαμίνη, κατασκευή επίπλου αναμονής (6 καθίσματα)
7. Πλαστικό σπατουλαριστό σε όλον τον χώρο των γραφείων και χρωματισμός του χώρου.

ΗΜ Εργασίες:

1. Αποξήλωση πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
2. Τοποθέτηση νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και νέου γενικού ηλεκτρικού πίνακα διανομής. Νέα σημεία ρευματοληψίας, data και φωτισμού σε όλους τους χώρους των γραφείων, τοποθέτηση καλωδιώσεων για συσκευή sound masking.
3. Τοποθέτηση κρυφού φωτισμού με χρήση LED, φωτιστικών σωμάτων εισόδου, διαδρόμου, κουζίνας και wc, νέα φωτιστικά σώματα για τα γραφεία
4. Εγκατάσταση αεραγωγών εξαερισμού, στομίων εξαερισμού, εναλλακτών θερμότητας 250m3/h & 500m3/h, νέες δισκοβαλβίδες Φ125
5. Νέες κλιματιστικές μονάδες της εταιρείας LG και εγκατάσταση δικτύου ψυκτικών σωληνώσεων και αποχετεύσεων
6. Νέες υδραυλικές εγκαταστάσεις για τα wc και την κουζίνα, τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής και των απαραιτήτων εξαρτημάτων για το wc και το wc ΑΜΕΑ, νεροχύτης και μπαταρία κουζίνας.
7. Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στου τοίχους των wc και στην κουζίνα

 

Περισσότερες φωτογραφίες σύντομα.

e-genius.gr ...intelligent web software