ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑΔ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

 

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος την αλλαγή χρήσης ενός πλήρως εγκαταλελλειμένου κτίριου για την Κατασκευή της Νέας Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στον Δήμο Αμαρουσίου. 

Η συνολική έκταση του κτιρίου ανέρχεται σε 2.500μ2. 

Χρήστης: Νεφροϊατρική ΕΠΕ

Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2021 - Ιούλιος 2021
e-genius.gr ...intelligent web software