Η «Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε.» ανάλαβε την κατασκευή των συστημάτων κλιματισμού – εξαερισμού στο νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο υγείας & κοινωνικής πρόνοιας (Βρεφονηπιακός Σταθμός) στο Μαρούσι Αττικής.

Η μελέτη και κατασκευή του κτιρίου έγινε από την εταιρεία “Verykios Architects” και η εγκατάσταση των συστημάτων κλιματισμού πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα με την μελέτη της κατασκευαστικής εταιρείας, ενώ η κατασκευή και επίβλεψη των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού από εμπείρους μηχανικούς της εταιρείας μας.

Οι εργασίες αφορούσαν την εγκατάσταση νέου δικτύου μεταλλικών και ευκάμπτων αεραγωγών με μόνωση από ferlen τόσο σε οριζόντια, όσο και σε κάθετα τμήματα που καταλήγουν στο δώμα του κτιρίου. Ακόμη πραγματοποιηθήκαν υδραυλικές και ψυκτικές εγκαταστάσεις για την σύνδεση των νέων κλιματιστικών σωμάτων. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις έγιναν από ηλεκτρολόγους της κατασκευαστικής εταιρείας.

Ο κλιματισμός και εξαερισμός του κτιρίου έγινε με τη χρήση VRV συστημάτων της εταιρείας LG ELECTRONICS. Τοποθετήθηκαν συνολικά 18 εσωτερικές καναλάτες μονάδες, 5 εναλλάκτες αέρα-αέρα (VAM) για την ανακυκλοφορία και τον εξαερισμού του κτιρίου, 2 εξωτερικές μονάδες και 3 ανεμιστήρες (fan section). Οι εξωτερικές μονάδες και οι ανεμιστήρες τοποθετήθηκαν σε νέες μεταλλικές βάσεις. Ο χειρισμός των εσωτερικών μονάδων και των VAM πραγματοποιείται με τη χρήση ενσύρματων χειριστηρίων και όλες οι μονάδες έχουν την δυνατότητα χειρισμού από ένα κεντρικό χειριστήριο.

Τέλος τοποθετήθηκαν στόμια προσαγωγής, επιστροφής και απόρριψης του αέρα βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, για τις ανάγκες κάλυψης του αερισμού του κτιρίου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Αναλυτικά τοποθετήθηκαν:

 • Καναλάτη μονάδα μέσης ισχύος 2,5 kW: 6 TEM
 • Καναλάτη μονάδα μέσης ισχύος 3.0 kW: 1 TEM
 • Καναλάτη μονάδα μέσης ισχύος 3,8 kW: 4 TEM
 • Καναλάτη μονάδα μέσης ισχύος 4,8 kW: 5 TEM
 • Καναλάτη μονάδα μέσης ισχύος 11 kW: 2 TEM
 • Εξωτερική μονάδα VRV μέσης ισχύος 35 kW: 1TEM
 • Εξωτερική μονάδα VRV μέσης ισχύος 42 kW: 1TEM
 • Εναλλάκτης αέρα αέρα παροχής 350 m3/h: 1 TEM
 • Εναλλάκτης αέρα αέρα παροχής 500 m3/h: 1 TEM
 • Εναλλάκτης αέρα αέρα παροχής 1000 m3/h: 3 TEM
 • Ανεμιστήρας Εξαερισμού Fan Section 960 m3/h: 1 TEM
 • Ανεμιστήρας Εξαερισμού Fan Section 300 m3/h: 1 TEM
 • Ανεμιστήρας Εξαερισμού Fan Section 280 m3/h: 1 TEM
 • Ενσύρματα Χειριστήρια εσωτερικών μονάδων & VAM: 23 TEM
e-genius.gr ...intelligent web software