ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η «Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε.» ανάλαβε την κατασκευή των συστημάτων κλιματισμού – εξαερισμού στο νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο υγείας & κοινωνικής πρόνοιας (Βρεφονηπιακός Σταθμός) στο Μαρούσι Αττικής.


Η μελέτη και κατασκευή του κτιρίου έγινε από την εταιρεία “Verykios Architects” και η εγκατάσταση των συστημάτων κλιματισμού πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την μελέτη της κατασκευαστικής εταιρείας, ενώ η κατασκευή και επίβλεψη των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού από εμπείρους μηχανικούς της εταιρείας μας.


Οι εργασίες αφορούσαν την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού – εξαερισμού καθώς και όλες τις απαραίτητες εργασίες. Ο κλιματισμός και εξαερισμός του κτιρίου έγινε με τη χρήση VRV συστημάτων της εταιρείας LG ELECTRONICS.

Ολοκλήρωση εργασίων: Ιούλιος 2020

e-genius.gr ...intelligent web software