ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Η εταιρεία μας ανάλαβε το έργο επέκτασης τραπεζικού καταστήματος της Alpha Bank στη Σαντορίνη. Η συνολική επιφάνεια του νέου καταστήματος είναι 500μ2. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν η συγχώνευση δύο οριζόντιων χώρων με παρεμβάσεις και καθαιρέσεις τοιχοποιιών με στόχο την ενοποίηση των δύο ανεξάρτητων χώρων σε έναν ενιαίο.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Νοέμβριος 2020


Πραγματοποιήθηκαν οικοδομικές και Η/Μ εργασίες σε όλες τις στάθμες του κατ/τος (ισόγειο και υπόγειο). Η νέα μελέτη και εφαρμογή έγινε σύμφωνα με της απαιτήσεις ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.


Για την ενοποίηση και ανακαίνιση του νέου καταστήματος πραγματοποιήθηκαν εργασίες γενικών καθαιρέσεων, μεταφοράς της θύρας εισόδου και διαφυγής σε νέα θέση, υποστύλωση και κλείσιμο της υφιστάμενης σκάλας του νέου χώρου με σκυρόδεμα, νέες ψευδοροφές, νέα δάπεδα από πλακάκια, νέα μπάνια, νέες ξύλινες κατασκευές.
Όσον αφορά το κομμάτι των Η/Μ εγκαταστάσεων, καθαιρέθηκαν σχεδόν όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και έγινε αναβάθμιση κλιματισμού με συστήματα VRV της εταιρείας Mitsubishi Electric, τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά σώματα τύπου LED, νέοι ηλεκτρολογικοί πίνακες, κατασκευάστηκε νέο μηχανοστάσιο και έγιναν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και συστημάτων ασφάλειας για τις ανάγκες κάλυψης του νέου κατ/τος.

e-genius.gr ...intelligent web software