ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την ολική ανακαίνιση του κατ/τος της Alpha Bank στο Αιγάλεω.


Το κατάστημα αναπτύσσεται σε υπόγειο ,ισόγειο, πατάρι, 1ο & 2ο όροφο και η ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε σε εν λειτουργία κατάστημα.


Οι εργασίες αφορούσαν την ολική ανακαίνιση σε όλες τις στάθμες του κτιρίου, καθώς και την πλήρη αναδιάταξη όλων των θέσεων εργασίας. Πραγματοποιήθηκαν νέες κατασκευές χωρισμάτων και ψευδοροφών από γυψοσανίδα, ξυλουργικές εργασίες, σιδηρουργικές εργασίες, τοποθέτηση νέων αλουμινίων, νέων βυνιλικών δαπέδων, κατασκευή νέων W.C. και χρωματισμός όλου του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά.
Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν εργασίες στατικής ενίσχυσης στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς και όλες οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες.


Ο νέος κλιματισμός του κτιρίου γίνεται μέσω 3 ανεξάρτητων συστημάτων VRF της εταιρείας Mitsubishi Electric. Τοποθετήθηκαν καναλάτες μονάδες καθώς και μονάδες δαπέδου. Ο εξαερισμού του κτιρίου γίνεται μέσω 3 VAM με νέο δίκτυο αεραγωγών.


Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, καθώς όλη η παλαιά καλωδίωση του καταστήματος καταργήθηκε. Τοποθετήθηκαν νέοι ηλεκτρολογικοί πίνακες, νέα RACK και νέοι τηλεφωνικοί κατανεμητές και νέα φωτιστικά LED.


Διάρκεια έργου: 5 μήνες

e-genius.gr ...intelligent web software