Γενική ανακαίνιση κατ/τος Θήβας

Ολοκλήρωση εργασιών: Απρίλιος 2019


Η εταιρεία μας ανέλαβε τη Γενική ανακαίνιση του κατ/τος της Alpha Bank στη Θήβα. Οι εργασίες ανακαίνισης πραγματοποιήθηκαν στο υπόγειο, στο ισόγειο και στο πατάρι. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:
1. Αποξηλώσεις γκισέ, πλακιδίων, ψευδοροφών κατ/τος, ξύλινων ερμαρίων, ειδών υγιεινής, αποξήλωση γύψινων κατασκευών, μεταλλικής σκάλας
2. Επιχρίσματα, Οπτοπλινθοδομή, τσιμεντοκονία
3. Ψευδοροφές από γυψοσανίδες και πλάκες οροφής, ειδική κατασκευή από γυψοσανίδα αναρτημένου πλατό, τοποθέτηση ανθυγρής γυψοσανίδας στα μπάνια και στην κουζίνα, κατασκευή νέου πυρασφαλείας αρχείου με χρήση πυράντοχης γυψοσανίδας.
4. Νέο δάπεδο με χρήση βυνιλικού δαπέδου, νέα μεταλλική σκάλα με ξύλινα πατήματα, κατασκευή νέων μπάνιων και νέας κουζίνας.
5. Νέες γυάλινες θύρες με τζάμια ασφαλείας, νέα γυάλινα διαχωριστικά, νέα μεταλλική θύρα, νέα υαλοστάσια αλουμινίου.
6. Νέα ξύλινα ερμάρια για τους χώρους του κατ/τος και της κουζίνας, νέοι πάγκοι αναμονής, νέες ξύλινες επενδύσεις
7. Χρωματισμός του κατ/τος
ΗΜ εργασίες
1. Δημιουργία πυροφραγμών
2. Νέο δίκτυο ύδρευσης
3. Νέα εξωτερική μονάδα VRF με ψυκτικής/θερμικής απόδοσης 33ΚW / 33ΚW, νέες εσωτερικές μονάδες δαπέδου ψυκτικής / θερμικής απόδοσης 7,1ΚW / 8,0ΚW και νέος εναλλακτής αέρα-αέρα με παροχή 1000μ3/ωρα
4. Νέα δίκτυα ψυκτικών σωληνώσεων, νέα δίκτυα αεραγωγών, νέα στόμια εξαερισμού και κλιματισμού.
5. Αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας
6. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων
7. Νέα σημεία ρευματοληψίας ασθενών και ισχυρών ρευμάτων για τις ανάγκες κάλυψης του κατ/τος

e-genius.gr ...intelligent web software