ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Η «Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε.» ανάλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση σε οκταόροφο κτίριο γραφείων της Alpha Bank στην Αθήνα. Οι εργασίες αφορούσαν την ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων κλιματισμού, φωτισμού και πινάκων σε κάθε όροφο.

Eγκατασταθήκαν συστήματα VRV, νέο δίκτυο αεραγωγών και νέο ψυκτικό δίκτυο, φωτιστικά σώματα LED και νέοι διμερής πίνακες ΔΕΗ - UPS και κλιματισμού σε κάθε όροφο. Η τροφοδοσία με ρεύμα στους ορόφους πραγματοποιείται με ροηφόρους ράβδους (bus-duct).

Τέλος πραγματοποιηθήκαν εργασίες μέτρησης των καταναλώσεων σε 7 σημεία στους Γενικούς Πίνακες του κτιρίου, για την σύνδεση τους με το υφιστάμενο σύστημα BMS.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε φάσεις για κάθε όροφο ή ανά 2 ορόφους. 

Ολοκλήρωση εργασιών 8ου ορόφου: Φεβρουάριος 2020

Ολοκλήρωση εργασιών 6ου & 7ου ορόφου: Νοέμβριος 2020

Ολοκλήρωση εργασιών 4ου & 5ου ορόφου: Ioύνιος 2021

Ολοκλήρωση εργασιών 1ου, 2ου & 3ου ορόφου: Δεκέμβριος 2021

 

e-genius.gr ...intelligent web software