ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου, 7ου και 8ου ΟΡΟΦΟΥ

Η «Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε.» ανάλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση των ορόφων 6, 7 και 8 σε κτίριο γραφείων της Alpha Bank στην Αθήνα. Οι εργασίες αφορούσαν την ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων κλιματισμού, φωτισμού και πινάκων σε κάθε όροφο. Eγκατασταθήκαν συστήματα VRV, φωτιστικά σώματα LED και νέοι πίνακες φωτισμού και κλιματισμού σε κάθε όροφο.

Ολοκλήρωση εργασιών: Νοέμβριος 2020

e-genius.gr ...intelligent web software