Η εταιρεία μας ανάλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση στον 8ο όροφο σε κτίριο της τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας. Ολοκλήρωση εργασιών: Ιανουάριος 2020

Οι εργασίες που έγιναν ήταν οι εξής:

Νέα σημεία φωτισμού για την αντικατάσταση των φωτιστικών. Αναλυτικότερα
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED 60x60cm ψευδοροφής (ΤΕΜ 72)
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED 24W/4000K μήκους 1,60m (TEM 2)
Τοποθέτηση γραμμικών φωτιστικών 28W/4000K (ΤΕΜ 2)
Τοποθέτηση Φωτιστικών σωμάτων Spot LED 19W (11ΤΕΜ), απλίκα τοίχου LED (TEM 5)
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας LED (TEM 10)
Νέα σημεία ρευματοληψίας για τα κεντρικά μηχανήματα κλιματισμού
Τοποθέτηση κεντρικής εσχάρας καλωδιώσεων
Νέοι Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Κλιματισμού (ΤΕΜ 1), φωτισμού 8ου ορόφου (ΤΕΜ 2) και UPS (TEM 2). Οι πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν για τον φωτισμό και το UPS ήταν διμερής
Εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης φωτισμού σε όλον τον 8ο όροφο
Αποσύνδεση και επανασύνδεση ηλεκτρικών συσκευών (Wi-Fi, ηχεία κλπ) για τις ανάγκες της ανακαίνισης
Κλιματισμός:

Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος VRV θέρμανσής – ψύξης αποτελούμενο εκ της κεντρικής εξωτερικής μονάδας ονομαστικής ισχύος 40,0 kW – (3Φ) με βαθμό απόδοσης SEER>4,60 και SCOP>3,40 με ψυκτικό μέσο R410A (TEM 2)
Εγκατάσταση εσωτερικών μονάδων συστήματος VRV – INV καναλάτης, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 4,5 kW (4 TEM), 9kW (4TEM) & 14kW (2TEM). Συνολικά 10 εσωτερικές καναλάτες μονάδες.
Προμήθεια – εγκατάσταση μονάδας ανταλλαγής θερμότητας (VAM) 2.000m³/h, EX.S.PR. 150 Pa, με στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας με χαρτί υψηλής απόδοσης (HEP) ≥ 75% στην θέρμανση και ψύξη και στάθμη θορύβου έως 40db.
Δίκτυο μονωμένων ψυκτικών σωληνώσεων (δισωλήνιο) - καλωδιώσεων σήματος συστήματος VRV - INV. Δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων μονάδων κλιματισμού Δίκτυα αεραγωγών (Αεραγωγοί από λαμαρίνα)
Τοποθέτηση Αεραγωγών, κυκλικής διατομής εύκαμπτοι, μονωμένοι, εσ. διαμέτρου Φ125, Φ160, Φ200 και Φ250 πάχους μόνωσης 25 mm καθώς και μονώσεις των αεραγωγών
Στόμιο ρυθμιζομένων ακτινικών πτερυγίων με Damper και Plenum, μονωμένα διαστάσεων 60x60cm, (250m³/h - 300m³/h) (ΤΕΜ 48), Στόμιο γραμμικό επιστροφής (RA) -Ε17, εσωτερικής μονάδος VRF, διαστάσεων 60Χ60cm με Damper, Plenum και ανοιγόμενο φίλτρο (10 ΤΕΜ), Στόμιο γραμμικό 15º διαστάσεων 30Χ15cm, απόρριψης, με Damper και Plenum (10 ΤΕΜ), Στόμιο λήψεως νωπού αέρα, με αφαιρετό πλέγμα εντόμων 1-2mm²
Volume Damper Φ125 (4 ΤΕΜ), Φ200 (4 ΤΕΜ), Φ350 (2 ΤΕΜ)
Πυροφραγμός ανοιγμάτων διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων, για πλήρωση ανοίγματος έως 0,25m²
Κατασκευή μεταλλικής Βάσης στήριξης μηχανημάτων στο δώμα.
Παροχικά καλώδια:

Καλώδιο ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό E1VV - R 5x6mm².
Καλώδιο μονοπολικό E1VV - R 1x120 mm²
Καλώδιο μονοπολικό E1VV - R 1x95 mm² (ΓΗ)
Κεντρική εσxάρα καλωδίων πλάτους 500mm και ύψους 50mm, γαλβανισμένη με καπάκι.
Κεντρική εσxάρα καλωδίων πλάτους 500mm και ύψους 50mm, γαλβανισμένη (γενικών διανομών) χωρίς καπάκι.
Προμήθεια - εγκατάσταση προκατασκευασμένου ροηφόρου αγωγού αλουμινίου (ΒUS DUCT) τριφασικής διανομής με αγωγό ουδετέρου (3Ρ+Ν, 4 αγωγών) με λήψεις, ισχύος 630Α, Βus Duct (ZUCCHINI ή MERLIN GERIN).
Προμήθεια - εγκατάσταση προκατασκευασμένου τροφοδοτικού ακροκιβωτίου (FEED UNIT) 3x630Α συστήματος BUS DUCT, χωρίς ασφάλειες.
Προμήθεια - εγκατάσταση προκατασκευασμένου τερματικού ακροκιβωτίου (EΝD UNIT) 3x630Α συστήματος BUS DUCT μετά 3 μαχαιρωτών ασφαλειών NH 630Α.
Προμήθεια - εγκατάσταση προκατασκευασμένου ακροκιβωτίου διανομής (TAP OFF) από σύστημα BUS DUCTS με δύο (2) τριφασικές αναχωρήσεις 3x25Α.
Προμήθεια - εγκατάσταση Πίνακα κλιματισμού δώματος για την τροφοδότηση συστημάτων VRF, τύπου ιστάμενου πεδίου.
Προμήθεια - τοποθέτηση γενικού διακόπτη αναχώρησης (CB 630A) στον Γ.Π.Χ.Τ.
ΟΙΚ εργασίες:

Προσεκτική αφαίρεση υφιστάμενης ψευδοροφής 60x60cm 8ου ορόφου (πλακών και σκελετού), φύλαξη και επανατοποθέτηση.
Επένδυση τοίχων Μηχανοστασίου με ανθυγρές γυψοσανίδες
Χρωματισμοί τοίχων ή οροφών με ακρυλικό δύο στρώσεων.
Ψευδοροφή από ανθυγρή γυψοσανίδα.
Μονόφυλλη θύρα πυραφαλείας με δείκτη πυραντίστασης F90, πιστοποιημένη, διαστάσεων 1,50 Χ 0,60 μ, ως εις σχέδια,  ήτοι προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση. Οι θύρες τοποθετήκαν σε κάθε όροφο του κτιρίου (ΤΕΜ 11)

e-genius.gr ...intelligent web software