ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το 2011-2012 την Ανακαίνιση του διατηρητέου κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας στη Σητεία πραγματοποιώντας τις παρακάτω εργασίες : Στατική ενίσχυση του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού του κτιρίου σύμφωνα με την στατική μελέτη, ενίσχυση της λιθοδομής και των πλαισίων σκυροδέματος με μανδύες εκτοξευμένου σκυροδέματος καθώς και της θεμελίωσης και των υφισταμένων πλακών με έγχυτο σκυρόδεμα. Διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου και των όψεων σύμφωνα με την νέα εταιρική ταυτότητα της Τράπεζας. Γενική ανακαίνιση όλων των οικοδομικών στοιχείων του κτιρίου καθώς και όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων (δημιουργία ψευδοροφής, χωρισμάτων γυψοσανίδας, επένδυση κεραμικών πλακιδίων, γενικός χρωματισμός κτιρίου, εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, εγκατάσταση κλιματισμού και εξαερισμού, κα).
e-genius.gr ...intelligent web software