Η «Α. Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε.» ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διασκευή χώρου αποθήκης συνολικού εμβαδού 130μ2 και τη μετατροπή σε χώρο γραφείων σε κεντρικό κτίριο της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα.

Οι εργασίες αφορούσαν τις γενικές καθαιρέσεις και αποξηλώσεις εξοπλισμού και ΗΜ εγκαταστάσεων, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των υφισταμένων κουφωμάτων αλουμινίου, την κατασκευή νέας ψευδοροφής με ανθυγρή γυψοσανίδα στα μπάνια, τον χρωματισμό του χώρου και την τοποθέτηση νέου δαπέδου, την αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα με νέο, την αποξήλωση ανεμιστήρων και ψυκτικών σωληνώσεων, την εγκατάσταση εσωτερικών και εξωτερικής μονάδας κλιματισμού μαζί με το ψυκτικό και αποχετευτικό δίκτυο και τις ηλεκτρικές παροχές, την εγκατάσταση νέων ειδών υγιεινής, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων και φωτιστικών ασφαλείας και νέων διακόπτων, την αντικατάσταση ρευματοδοτών και αποξήλωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιούταν, την εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και συστημάτων ασφαλείας.

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
e-genius.gr ...intelligent web software