Εθνική Τράπεζα - Κτίριο Λεωφ. Αθηνών

Η «Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε.» ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διασκευή χώρων σε κτίριο της Εθνικής Τράπεζας.        

Οι εργασίες αφορούσαν χώρους γραφείων στον 1ο τον 3ο και τον 5ο όροφο του κτιρίου Λεωφ. Αθηνών. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες κατασκευής χωρισμάτων γυψοσανίδας για τον διαχωρισμό γραφείων, ανακατασκευή υφισταμένης ψευδοροφής, χρωματισμός χώρου, τοποθέτηση ξύλινων θυρών, καθώς και οι απαραίτητες Η/Μ εργασίες για τις ανάγκες κάλυψης των αναγκών έπειτα από τις τροποποιήσεις στα γραφεία.

e-genius.gr ...intelligent web software