Εθνική Τράπεζα - Εργασίες Αναδιάταξης – Κατ/μα Νίκαιας

Η «Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε.» ολοκλήρωσε με επιτυχία την εσωτερική διασκευή καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Νίκαια.


Οι εργασίες αφορούσαν την εσωτερική διασκευή του κατ/τος. Αποξηλώθηκε μια θέση ταμείου, τμήμα οροφής που ήταν τοποθετημένα φωτιστικά σώματα και κατασκευή νέα οροφής από γυψοσανίδα, αποκαταστάσεις ζημιών στο δάπεδο, τοποθέτηση υαλοπίνακα στο υπάρχον ταμείο, χωροταξικές αναδιατάξεις, αποξηλώσεις ΗΜ εγκαταστάσεων, εγκατάσταση νέων φωτιστικών ψευδοροφής, εγκατάσταση νέων ρευματοδοτών και νέων σημείων ρευματοληψίας, εγκατάσταση νέων δικτύων δομημένης καλωδίωσης για τις ανάγκες κάλυψης της αναδιάταξης.

e-genius.gr ...intelligent web software