Εργασίες Αναδιάταξης στο κτίριο Ροβέρτου Γκάλλι

H «Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε.» ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες αναδιάταξης σε κτίριο της ΕΤΕ

Οι εργασίες αφορούσαν τη διασκευή του χώρου. Μετακινήθηκε το ταμείο σε νέα θέση, τα έπιπλα, κατασκευάστηκαν νέα χωρίσματα γυψοσανίδας και νέες ξύλινες θύρες καθώς και χρωματισμός του χώρου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης Η/Μ εγκαταστάσεις-τροποποιήσεις, για τις ανάγκες κάλυψης της νέας διάταξης για το ταμείο, το ΑΤΜ, καθώς και νέα καλωδίωση cctv.

e-genius.gr ...intelligent web software