Εθνική Τράπεζα - Εργασίες Αναδιάταξης στο κτίριο Μεταξουργείο

H «Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε.» ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση υποδομών τηλεπικοινωνίας σε κτίριο της Εθνικής Τράπεζας.          

Οι εργασίες αφορούσαν γενικές αποξηλώσεις, κατασκευές από πυράντοχης και απλή γυψοσανίδα, κατασκευή γυάλινων χωρισμάτων, καθώς και διάφορες Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση δικτύων,  τηλεφώνων, ηλεκτρικού πίνακα, εργασίες εγκατάστασης κλιματισμού, και όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για τις ανάγκες κάλυψης του κτιρίου.

e-genius.gr ...intelligent web software