ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

H Εταιρεία μας ανάλαβε τις εργασίες Πυρασφάλειας στο κατάστημα Eurobank στην Κόρινθο, για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας.

Οι εργασίες αφορούσαν την δημιουργία πυράντοχων διαμερισμάτων στα κλιμακοστάσια του κάθε ορόφου με τη χρήση πυράντοχης γυψοσανίδας και με την τοποθέτηση πυράντοχων θυρών. Πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις στα συστήματα ασφαλείας και πυρασφαλείας του κάθε ορόφου, καθώς και τροποποιήσεις στο φωτισμό των ορόφων καθώς και τροποποιήσεις στις υφιστάμενες ψευδοροφές. Επίσης πραγματοποιήθηκαν εργασίες χρωματισμού στα κλιμακοστάσια και στο υπόγειο. 

Ακόμη έγινε μικρή ανακαίνιση στο χώρο του υπογείου σε 3 δωμάτια με τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε φωτισμό και πρίζες και τις εργασίες εγκατάστασης μιας κλιματιστικής μονάδας τύπου split. 

Ολοκλήρωση εργασίων: Νοέμβριος 2020

e-genius.gr ...intelligent web software