Εργασίες ανακαίνισης στο κατάστημα της Eurobank στην Νέα Κηφισιά.


Οι εργασίες αφορούσαν τον χρωματισμό όλου του καταστήματος, την αντικατάσταση των δαπέδων με βυνιλικό δάπεδο, του δαπέδου της σκάλας, την αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED και την αντικατάσταση των πλακών ψευδοροφής με νέες.


Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός 4 ημερών.

ΠΡΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
ΠΡΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
e-genius.gr ...intelligent web software