ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ολοκληρώσαμε με επιτυχία και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος την ανακαίνιση του 3ου ορόφου στο κατάστημα Νέου ψυχικού.


Πραγματοποιήθηκαν εργασίες κατασκευής νέων χωρισμάτων και ψευδοροφών από γυψοσανίδα, η τοποθέτηση νέων βυνιλικών δαπέδων, η τοποθέτηση νέων φωτιστικών LED PANEL & PL, η τοποθέτηση νέων γυάλινων διαχωριστικών, η ολική ανακαίνιση σε 2 W.C. και στην κουζίνα.

Επίσης για τις ανάγκες κάλυψης σε κλιματισμό, τοποθετήθηκαν κλιματιστικά split τύπου κασέτας και πραγματοποιηθήκαν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και Η/Μ εργασίες καθώς και η αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών πινάκων.


Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν εργασίες κλιματισμού και στους υπόλοιπους ορόφους, που αφορούσαν τις εσωτερικές μετακινήσεις ή την αντικατάσταση των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων.

e-genius.gr ...intelligent web software