ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε εντός 5 ημερών την ανακαίνιση του κατ/τος της Eurobank στο Χαλάνδρι.


Οι εργασίες αφορούσαν την αντικατάσταση όλων των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED, τις νέες κατασκευές από γυψοσανίδα και νέες ψευδοροφές, εργασίες χρωματισμού, καθώς και αντικατάσταση του δαπέδου laminate με νέο βυνιλικό δάπεδο.

e-genius.gr ...intelligent web software