Η εταιρεία μας ανάλαβε την ανακαίνιση του κατ/τος Περάματος.
Οι εργασίες που έγιναν ήταν οι εξής:
Οικοδομικές εργασίες:
• Καθαίρεση εσωτερικών κουφωμάτων, αποξήλωση ντουλαπών, ερμαρίων, guichet, τοίχων γυψοσανίδας, φωτιστικών.
• Τοιχοποιίες για τη δημιουργία θωρακισμένου strong room, χωρίσματα από γυψοσανίδα, επενδύσεις με γυψοσανίδες, κούτελο γυψοσανίδας, αντικατάσταση πλακών ορυκτών ινών, επιχρίσματα τριπτά.
• Ξυλουργικές εργασίες που αφορούσαν την κατασκευή ερμαρίων, νέες πόρτες πρεσαριστές, νέος πάγκος για το strong room, επίπλο telecom room.
• Χρωματισμός του καταστήματος με πλαστικό χρώμα
• Μεταλλικές προσθήκες στη σκάλα του παταριού, επισκευές wc, τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στα w.c. , στον χώρου του strong room και σε όλο το κατάστημα.
Η/Μ εργασίες:
• Επισκευές και συντήρηση εξαρτημάτων και υλικών στα w.c.
• Εγκατάσταση νέων κλιματιστικών μονάδων της εταιρείας TOSHIBA και πιο συγκεκριμένα 2 επιτοίχιες split inverter ψυκτικής ισχύος 2,5kW
• Τροποποίηση του δικτύου αεραγωγών
• Τοποθέτηση στομίων προσαγωγής αέρα και επιστροφής αέρα
• Ηλεκτρολογικές υποδομές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
• Νέα φωτιστικά σώματα χωνευτά, νέα φωτιστικά σώματα ψευδοροφής 60χ60, νέα φωτιστικά ασφαλείας
• Ηλεκτρολογικές υποδομές για την εγκατάσταση συστήματος CCTV

e-genius.gr ...intelligent web software