Η εταιρεία μας ανάλαβε το έργο: "Μερική Ανακαίνιση καταστήματος Σπάρτης".
Η ανακαίνιση αφορούσε τον χρωματισμό όλου του κατ/τος και σπατουλαρισμα των επιφανειών που ήταν με STO granite και Relief, Την αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου laminate με νέο βυνιλικό δάπεδο, την αναδιάταξη του χώρου, την αντικατάσταση στα μεταλλικά στόρια με νέα ρολερ σκίασης, την τοποθέτηση μεμβράνης στα γκισέ του κατ/τος και την τοποθέτηση νέων γυάλινων διαχωριστικών με κολωνάκια και τζάμια Securit.

Ολοκλήρωση εργασιών: Ιανουάριος 2020

e-genius.gr ...intelligent web software