Η Εταιρεία μας ανάλαβε το έργο «Εργασίες Βελτίωσης Καταστήματος Σαλαμίνας»

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν:

ΟΙΚ Εργασίες:

 • Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των δύο γκισσέ για την αντικατάσταση του δαπέδου
 • Καθαίρεση χωρίσματος γυψοσανίδας, ψευδοροφών και ενετικών περσίδων
 • Αποξηλώσεις επενδύσεων, σταθερών ερμαρίων, δαπέδων και σοβατεπί, υφισταμένου δαπέδου laminate και σοβατεπί, αποξήλωση πλακών ορυκτών ινών, πλακιδίων τοίχου, γούρνας καθαρίστριας και ειδών υγιείνης
 • Διαμόρφωση ανοίγματος σε υφιστάμενο τοίχο γυψοσανίδας
 • Σταθερά χωρίσματα με γυψοσανίδες κοινής (2+2), Επενδύσεις τοίχων με διπλές κοινές γυψοσανίδες, Επενδύσεις τοίχων με ανθυγρές γυψοσανίδες, Κούτελο γυψοσανίδας
 • Προμήθεια και τοποθέτηση θυρίδων επίσκεψης ψευδοροφής, Αντικατάσταση πλακών ψευδοροφής ορυκτών ινών.
 • Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης δαπέδου. Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο, τοποθέτηση νέων γρανιτικών πλακιδίων στους τοίχους των W.C.,της κουζίνας και του δαπέδου σε όλο το κατάστημα, τοποθέτηση αρμοκάλυπτρου αλουμινίου αλλαγής δαπέστρωσης
 • Τοποθέτηση μεμβράνης αμμοβολής νέου τύπου στα εξωτερικά κουφώματα του κατ/τος και τοποθέτηση ενετικών περσίδων εσωτερικά των κουφωμάτων.
 • Νέα ψηλά ερμάρια κυλικείου και πάγκος κυλικείου, νέος πάγκος στο χώρο του Telecom Room και νέες ξύλινες πόρτες πρεσαριστές βαφτές
 • Πλαστικό σπατουλαριστό νέων επιφανειών, Φρεσκάρισμα με πλαστικό, Πλαστικό σπατουλαριστό επί παλαιών επιφανειών STO-GRANIT, Xρωματισμός ξύλινων επιφανειών με ρεπουλίνη σατινέ. Οι εργασίες χρωματισμού έγιναν σε όλο το κατάστημα
 • Τοποθέτηση νεροχύτη και αξεσουάρ στην κουζίνα, νέα είδη υγιεινής και αξεσουάρ στα W.C., τοποθέτηση νέου ψυγείου, τοποθέτηση νέας γούρνας καθαρίστριας.

Η/Μ Εργασίες:

 • Τοποθέτηση πυροσβεστικού ερμαρίου μαζί με τις υδραυλικές εγκαταστασείς
 • Τοποθέτηση σημάνσεων για τους φορητούς πυροσβεστήρες
 • Τοποθέτηση νέων φωτιστικών ασφαλείας
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που περιλαμβάνει παροχές data και ρεύματος και ηλεκτρολογικές υποδομές για τις νέες θέσεις των φωτοτυπικών μηχανημάτων.
e-genius.gr ...intelligent web software