- Ιστορικό Εταιρείας -

Η τεχνική εταιρεία Αθανάσιος Ι. Κονταρούδας Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1983 ως ατομική εταιρεία από τον Αθανάσιο Ι. Κονταρούδα Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΕΔΕ και στην συνέχεια μετατράπηκε σε ετερόρρυθμη εταιρεία με την προσχώρηση του Ιωάννη Α. Κονταρούδα Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε..

Δραστηριοποιείται στην Μελέτη - Κατασκευή - Αναπαλαίωση - Ανακαίνιση - Διαμόρφωση ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο (ΜΕΕΠ) 2ης τάξης και Α1 πρασίνου.

Είναι πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008  και από την EQA στα πρότυπα κατά ISO 14001:2015 και 45001:2018 στην :
α) Αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Στοιχείων.
β) Ενισχύσεις κτιρίων και Έργα Πολιτικού Μηχανικού.
γ) Κατασκευή και Συντήρηση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

Από την δημιουργία της έχει συνδέσει της υπηρεσίες της στον εξειδικευμένο τομέα της Ίδρυσης - Κατασκευής - Αναπαλαίωσης Τραπεζικών Καταστημάτων - Κτιρίων που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία, έμπειρους τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Συνεργάζεται με μόνιμα εξωτερικά συνεργεία (ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ξυλουργούς, ψυκτικούς κλπ), καθώς και με δικούς της εξειδικευμένους τεχνίτες για την ολοκληρωμένη και ταχύτερη παράδοση των έργων.

 

- Ανθρώπινο Δυναμικό -

Κονταρούδας Αθανάσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΔΕ
Κονταρούδας Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - Ενεργειακός Επιθεωρητής
Κονταρούδας Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής - Πολυτεχνείου Κρήτης
Κωνσταντινίδου Έλενα
Αρχιτέκτων Μηχανικός - Ενεργειακός Επιθεωρητής
Πατρίκου Έλμα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Δοκτώρη Κατερίνα
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ
Χρυσάνθη Ευαγγελία
Λογιστικές Υπηρεσίες

 

- Συνεργαζόμενες Εταιρείες -

Earthclimalogotop
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
ATH
DROMEAS
GD
LOGO GR White
RADOS
Asset
Unnamed

e-genius.gr ...intelligent web software