Δημόσια Έργα

Η Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε. κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης (ΜΕΕΠ) και Α1 πρασίνου.

Είναι πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στην :
α) Αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Στοιχείων.
β) Ενισχύσεις κτιρίων και Έργα Πολιτικού Μηχανικού.
γ) Κατασκευή και Συντήρηση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

Υπηρεσίες
e-genius.gr ...intelligent web software