Εταιρικό Προφίλ

Η τεχνική εταιρεία «Αθανάσιος Ι. Κονταρούδας Ε.Ε.» ιδρύθηκε το 1983 ως ατομική εταιρεία από τον Αθανάσιο Ι. Κονταρούδα Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΕΔΕ και στην συνέχεια μετατράπηκε σε ετερόρρυθμη εταιρεία με την προσχώρηση του Ιωάννη Αθ. Κονταρούδα Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε.

Έκτοτε έως και σήμερα συνεχίζει με επιτυχία την κατασκευή έργων όπως Τραπεζικά Καταστήματα, Χώρους και κτίρια γραφείων, Καταστήματα, Ιατρεία, Οικίες και Αναπαλαιώσεις Διατηρητέων Κτιρίων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και συντηρήσεις σε οικοδομικές και Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων.

Η «A. I. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε.» είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου κατασκευής δημοσίων έργων (ΜΕΕΠ) 2ης τάξης Οικοδομικών και Α1 τάξης Έργων Πρασίνου, με τον. κ. Αθ. Κονταρούδα εγγεγραμμένο στο μητρώο ΜΕΚ στην Δ’ βαθμίδα ΟΙΚ & Α’ βαθμίδα ΠΡΣ και τον κ. Ιωαν. Κονταρούδα εγγεγραμμένο στην Α’ βαθμίδα ΟΙΚ.

Επιδεικνύει άριστη τεχνογνωσία, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και αποτελεσματική διαχείριση στην εκτέλεση των αναλαμβανομένων έργων, των οποίων η πορεία και η ολοκλήρωσή τους γίνεται πάντα βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Έτσι έχει την δυνατότητα να παράγει έργα με συγκεκριμένους ρυθμούς και ελεγχόμενο κόστος.

Είναι πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας-Απαιτήσεις) στην :

  • Αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Στοιχείων
  • Ενισχύσεις Κτηρίων και Έργα Πολιτικού Μηχανικού.
  • Κατασκευή και Συντήρηση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
  • Κατασκευή Έργων Πρασίνου

Συνεργάζεται με μόνιμα εξωτερικά συνεργεία (ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ξυλουργούς, ψυκτικούς, κλπ), καθώς και με δικούς της εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την ολοκληρωμένη και την ταχύτερη παράδοση των έργων. Διαθέτει 3 φορτηγά οχήματα, καθώς και διαφόρων τύπων μηχανήματα κατάλληλα για οικοδομικές εργασίες.

e-genius.gr ...intelligent web software