Ιστορικό Εταιρείας

Η τεχνική εταιρεία Αθανάσιος Ι. Κονταρούδας Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1983 ως ατομική εταιρεία από τον Αθανάσιο Ι. Κονταρούδα Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΕΔΕ και στην συνέχεια μετατράπηκε σε ετερόρρυθμη εταιρεία με την προσχώρηση του Ιωάννη Α. Κονταρούδα Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε..

Δραστηριοποιείται στην Μελέτη - Κατασκευή - Αναπαλαίωση - Ανακαίνιση - Διαμόρφωση ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο (ΜΕΕΠ) 2ης τάξης  και Α1 πρασίνου.

Είναι πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στην :
α) Αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Στοιχείων.  
β) Ενισχύσεις κτιρίων και Έργα Πολιτικού Μηχανικού.
γ) Κατασκευή και Συντήρηση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

Από την δημιουργία της έχει συνδέσει της υπηρεσίες της στον εξειδικευμένο τομέα της Ίδρυσης - Κατασκευής - Αναπαλαίωσης Τραπεζικών Καταστημάτων - Κτιρίων που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία, έμπειρους τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Συνεργάζεται με μόνιμα εξωτερικά συνεργεία (ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ξυλουργούς, κλιματιστές, κλπ), καθώς  και με δικούς της εξειδικευμένους τεχνίτες για την ολοκληρωμένη και ταχύτερη παράδοση των έργων.

e-genius.gr ...intelligent web software