Έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού

Βεβαίωση Μηχανικού για Μεταβίβαση Ακινήτων
Όλες οι μεταβιβάσεις ιδιοκτησιών απαιτούν τον πλήρη έλεγχο νομιμότητας

Βεβαίωση μηχανικού, είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή. Η βεβαίωση μηχανικού, περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011.

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο μηχανικός, προκειμένου να εκδώσει τη βεβαίωση είναι :

1. Στέλεχος οικοδομικής άδειας
2. Τοπογραφικό διάγραμμα
3. Εγκεκριμένα σχέδια
4. Τίτλους ιδιοκτησίας
5. Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου
6. Δήλωση ιδιοκτήτη

Βεβαίωση μηχανικού είναι υποχρεωτική και για τη μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων. Η βεβαίωση μηχανικού σε αυτή την περίπτωση θα αναγράφει ότι δεν υπάρχει κτίσμα εντός του οικοπέδου.

e-genius.gr ...intelligent web software