Πιστοποιητικά

Η Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει τους πελάτες της, τους εργαζόμενους της και το περιβάλλον. Λαμβάνει υπόψιν όλα τα απαραίτητα μέτρα που αφορούν την διαχείριση ποιότητας, την υγιεινή & ασφάλεια, αλλά και το περιβάλλον.

  • Παρέχονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους της
  • Συνεχής βελτίωση μέσω διαδικασιών ποιότητας
  • Συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγείας & ασφάλειας

Η Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε.  είναι πιστοποιημένη από την TUV HELLAS με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (κατά ISO 9001 : 2015)

Εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τα εξής πεδία εφαρμογής:

  • Αναπαλαίωση Διατηρητέων Κτηρίων και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Στοιχείων
  • Ενισχύσεις Κτηρίων και Έργα πολιτικού μηχανικού
  • Κατασκευή και Συντήρηση Οικοδομικών και Η/Μ έργων
  • Κατασκευή Έργων Πρασίνου
e-genius.gr ...intelligent web software