Πιστοποιητικά

Η Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει τους πελάτες της, τους εργαζόμενους της και το περιβάλλον. Λαμβάνει υπόψιν όλα τα απαραίτητα μέτρα που αφορούν την διαχείριση ποιότητας, την υγιεινή & ασφάλεια, αλλά και το περιβάλλον.

  • Παρέχονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους της
  • Συνεχής βελτίωση μέσω διαδικασιών ποιότητας
  • Συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγείας & ασφάλειας

Η Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη από την TUV HELLAS με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (κατά ISO 9001:2015) και από την EQA HELLAS για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (κατά ISO 14001:2015) & για το σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (κατά ISO 45001:2018).

Εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία για τα εξής πεδία εφαρμογής:

  • Αναπαλαίωση Διατηρητέων Κτηρίων & Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Στοιχείων
  • Ενισχύσεις Κτηρίων και Έργα πολιτικού μηχανικού
  • Κατασκευή και Συντήρηση Οικοδομικών και Η/Μ έργων
  • Κατασκευή Έργων Πρασίνου
e-genius.gr ...intelligent web software