Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση στο κτίριο σας. Ως ενεργειακή επιθεώρηση καλείται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων ή και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

α) στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΜΧ) και συνολικά.

β) στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου

γ) στην έκδοση του Π.Ε.Α.

δ) στην σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη / χρήστη για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του.
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Π.Ε.Α. ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή τμήματος αυτού. Με το Π.Ε.Α. Το κάθε κτίριο (ή τμήμα αυτού) κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η) ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ( ή τμήματος αυτού).

Απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

• Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ανακαινιζόμενου κτιρίου.

• Για την αγορά ή πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου, ανεξαρτήτου εμβαδού.
• Για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου ανεξαρτήτου εμβαδού.
• Για την ένταξη εννιαίου ή τμήματος κτιρίου κατοικίας στο πρόγραμμα ''Εξοικονόμηση κατ' οίκον''.

Χρήσιμα Δικαιολογητικά:

• Στοιχεία Οικοδομικής Άδειας για ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί μετά τις 14/3/1983.
• Νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων.
• Αρχιτεκτονική κάτοψη του ακινήτου* (διαφορετικά με μια πολύ μικρή επιβάρυνση πραγματοποιούμε εμείς το απαιτούμενο σκαρίφημα).
• Πλήρη στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου.
• Τίτλος ιδιοκτησίας.
• Στοιχεία κτηματολογίου.
• Φύλλο συντήρησης λέβητος.
• Φύλλο συντήρησης κλιματισμού (για επαγγελματικά κτίρια).

Προαιρετικά Έγγραφα - Στοιχεία

• Τοπογραφικό*
• Η/Μ Σχέδια & Μελέτες (π.χ θερμομόνωσης)*
• Τιμολόγια Ενεργειακών Καταναλώσεων (ΔΕΗ, Κοινόχρηστα)*
• Ισχύς Κλιματιστικών*

e-genius.gr ...intelligent web software