Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρία μας διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με πολυετή εμπειρία στoυς κλάδους των Μελετών και των Κατασκευών, καθώς και ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι αξιοποιούνται ανάλογα με την τεχνογνωσία τους σε αντίστοιχα έργα. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ειδικότητες των επαγγελματιών και επιστημόνων που απαιτούνται για την κατασκευή και την ανάπτυξη των Έργων.

Η Ομάδα αποτελείται από:

  • Αρχιτέκτονες
  • Πολιτικούς Μηχανικούς
  • Μηχανολόγους Μηχανικούς
  • Νομικούς & Λογιστές
  • Εργοδηγούς & Τεχνίτες

To Στελεχιακό Ανθρώπινο Δυναμικό της Α.Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ αποτελείται από τους:

Κονταρούδας Αθανάσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΔΕ
Κονταρούδας Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - Ενεργειακός Επιθεωρητής
Κονταρούδας Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής - Πολυτεχνείου Κρήτης
Κωνσταντινίδου Έλενα
Αρχιτέκτων Μηχανικός - Ενεργειακός Επιθεωρητής
Πατρίκου Έλμα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Χρυσάνθη Ευαγγελία
Λογιστικές Υπηρεσίες
e-genius.gr ...intelligent web software